Kadıköy Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama

Kadıköy Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulama ve Ödeme yada emlak beyannamesi verme,arsa rayiçi hesaplama vb. işlemlerinizi online yapabilirsiniz.E-Belediyecilik kapsamda, 7 gün 24 saat belediye ile ilgili her türlü borcunuzu öğrenebilir ve ödeyebilir, işlemlerinizi kolaylıkla belediyeye gitmeden yapabilirsiniz..Kadıköy Belediyesi Emlak Vergisi ,Kadıköy Belediyesi Emlak Vergisi Ödeme,Kadıköy Belediyesi Borç sorgulama,emlak vergisi sorgulama Kadıköy Belediyesi ,Kadıköy emlak vergisi

Kadıköy Belediyesi Emlak Vergisi Sorgulamak için TIKLAYINIZ

Kadıköy Belediyesi Emlak Vergisi

1319 sayılı Emlak Vergisi Vergisi Kanununa göre tahsil edilmektedir.

Yeni bir Gayrimenkul aldığımızda veya miras yolu ile intikal ettiğinde yasal süreleri içinde bildirim vermeliyiz.

- Bina vergisi (Bina Bildirim Formu)

- Arsa vergisi (Arsa Bildirim Formu)

- Arazi vergisinden oluşur. (Arazi Bildirim Formu)

Cevre Temizlik Vergisi
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44. maddesi gereği tahsil edilmektedir.

Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu İçin Tıklayınız.

Açıklamalar;

1. Oranlar :

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 ve 18 inci maddelerinde 4736 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile bina, arsa ve arazilere ilişkin vergi oranları, 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere, 5216 sayılı Kanunun Uygulandığı büyükşehir belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde %100 artırımlı uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre Belediyemizde uygulanan emlak vergisi oranları aşağıda belirtilmiştir;

Mesken binalarda binde 2

İşyeri veya diğer şekilde kullanılan binalarda binde 4

Arsalarda binde 6 oranında uygulanmaktadır.

2. Ödeme miktarı :

Her yıl Maliye Bakanlığınca açıklanan yeniden değerleme oranını yarısı kadar Emlak vergisi matrahı belediyece hesaplanır.

3. Ceza :

Ödeme süreleri içerisinde ödenmeyen vergiler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi göre tespit edilen oran üzerinden gecikme zammı tatbik edilmektedir. (2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 19/10/2010 tarihinden itibaren aylık %1.40 oranında gecikme zammı uygulanmaktadır.)

4. Ödeme süresi :

Bakanlar kurulunca tespit edilir. 2 taksitte ödenebilir. Emlak Vergisi mali yılın Mayıs ve Kasım aylarında ödenir.

5. Ödeme yapılacak yerler :

Kadıköy Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Vezneleri
Posta Çek Hesabı : 232878
Vakıflar Bankası Kuyubaşı Şubesi İBAN Hesap No : TR 7200 0150 0158 0072 9471 3993

Elektronik Adres : https://www.kadikoy.bel.tr/ebld

Telefonla borç öğrenme ve ödeme : 0 216 444 55 22

6. Kayıtların doğru ve hatasız düzenlenebilmesi için bildirim verirken:

- Tapu ve kimlik fotokopisi
- İntikaller için veraset ilamı sureti
- Bir başka sahsın bildirimini vermek için vekaletname sureti yanımızda bulunmalıdır.

7. Gayrimenkul alırken dikkat edilmesi gerekli hususlar :

Tapu işlemlerimizi bitirmeden önce satın alınan gayrimenkulun emlak vergisi borcu olup olmadığının araştırılması gerekir. Emlak vergisinin 30 maddesi istinaden emlak vergisinin ödenmeyen kısmından devreden ve devralan müteselsilen sorumlu olmalarından dolayı devralan emlak vergisi borcu ile devralmış olur. Bunun için satın alınan gayrimenkulun emlak vergi borcu olup olmadığının kontrol ettirilmesi gerekir.

8. Emlak Vergisinde Muafiyet :

Emlak vergisi kanunu 8. maddesine göre emlak vergisinden istisna olunabilmesi için;

- Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, ( Vergi Dairesi, SSK, Emekli Sandığı, Bağkur aktif geliri bulunmadıklarını onaylatmaları gereklidir.)

- Gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların,

- Gazilerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin

Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması , (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde emlak vergisi tahakkuk ettirilmez. Bu koşullara uygun olduklarını gösterir formu ilgili belediyeye ibraz ederek bir kereye mahsus bu işlemi yaptırmaları gerekir.

Yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır
Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz.

9. Emeklilere ait işlemler (Emekli Formu)

- Emekli, gazi ve şehit eşleri için Emekli Formu için tıklayınız.
- Hiçbir geliri olmayanlara tanına muafiyet için Hiçbir Geliri Olmayanların Muafiyet Formuna tıklayınız.

10. Satış Durumlarında Yapılacak İşlemler Nelerdir?

Emlak satımlarında bağlı bulunulan belediyenin, bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. Mülkün sahibi mülk satıldığında, bağlı olunan belediyenin mali Hizmetler Müdürlüğüne, bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvurarak değişikliklerin bildirilmesi gerekmektedir.

11. Yanlış Bir Vergilendirme İşlemi Olursa Bu Durum Nasıl Düzeltilir?

Eğer herhangi bir şekilde yanlış vergilendirmeye tabi olunursa, yanlış vergilendirilmenin düzeltilmesi için bağlı bulunulan belediyeye bir dilekçe (görmek için lütfen tıklayın) ile başvurularak, yanlışlığın düzeltilmesi istenebilir.

12. Bildirim verilmediği tespit edildiğinde ne yapılır?

1319 Sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince bildirimin süresinde verilmemesi halinde idarece tarh edilir. İdarece tarhiyatta her yıla ilişkin vergi değeri 4751 sayılı kanunun 29.madde hükmü dikkate alınarak hesaplanır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.